Anunțuri angajări
PIETE PREST S.A. Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, organizeaza concurs
in vederea ocuparii unui post de inginer ( pe perioada nedeterminata )
si a unui post de economist ( pe perioada determinata ), la
Compartimentul Achizitii si Dezvoltare Comunitara din cadrul  
Departamentului Tehnic.
    Concursul se va desfăşura la sediul societatii, situat în Rm.Vâlcea,
str.Emil Avramescu, nr.3, în data de 23.01.2024, ora 09:00.
    Dosarele de înscriere, se vor depune la sediul unitătii, ultima zi de
depunere fiind 22.01.2024, ora 12:00.