Despre noi

DESPRE
Din 2010

Despre PIEȚE PREST S.A.

Înfiinţată în anul 2010, prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, PIEȚE PREST S.A. este o societate pe acțiuni, cu acționar unic Municipiul Râmnicu Vâlcea. Sediul social al societății este pe str. Emil Avramescu nr. 3, Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea. Administrarea societății se face în sistem unitar, prevăzut de Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare și a OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea 111/2016. Autoritatea publică tutelară, conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011, aprobată prin Legea 111/2016 este Municipiul Râmnicu Vâlcea, prin Consiliul Local.

În prezent, societatea PIEȚE PREST S.A. își desfășoară activitatea în raza municipiului Râmnicu Vâlcea prestând, ca unic operator, două activități ale serviciului de salubritate, respectiv măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice, precum și curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț.

De asemenea, este unic operator pentru activitățile de amenajarea și întreținerea zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice și a locurilor de agrement, organizarea și exploatarea activităților de coșerit, administrarea cimitirelor, a grădinilor botanice și a WC-urilor publice. Pe lângă aceste activități, Piețe Prest S.A. mai desfășoară și activitatea de construire, modernizare, întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarurilor, târgurilor și oboarelor aflate pe domeniul public al Municipiului Râmnicu Vâlcea.