Târg Râureni

Situata in sudul orasului cu sediul - Râmnicu Vâlcea, str. Târgului nr.7

Târgul are suprafaţă de 16.500 mp.

Târgul are o clădire administrativă cu o suprafaţă de 565 mp, care include şi spaţii de alimentaţie publică.
2 module a câte 26 de boxe pentru vânzare de legume-fructe, totalizând 1290 mp, 4 boxe pentru vânzare de cereale cu o suprafaţă de 566 mp şi 5 boxe pentru produse nealimentare, însumând 141 mp.

Târgul beneficiază de un sistem de iluminat modern, de camere de supraveghere video, totodată realizându-se şi împrejmuirea zonei comerciale, precum şi un drum suplimentar de acces.

Natura produselor şi serviciilor care se comercializează:
comercializarea legumelor, fructelor, păsărilor vii, inclusiv a articolelor destinate acestora, lânii, furajelor, cerealelor, seminţelor, produselor artizanale si meşteşugăreşti, produselor industriale si materialelor de construcţii, textile şi încălţăminte cu respectarea normelor legale;

Periodicitatea - program de funcţionare:
- în perioada mai - octombrie zilnic între orele 06:00-21:00;
- În perioada noiembrie - aprilie in zilele de luni
- duminică între orele 07:00-19:00.