Curățenie stradală

Curățenie stradală

     Consiliul Local al Municipiului Rm. Vâlcea prin Hotărârea Consiliului Local nr. 47 din data de 28.02.2011, a aprobat delegarea directă, prin concesiune, către  Pieţe Prest SA a activităţilor privind delegarea gestiunii serviciilor de măturat, spălat, stropit şi întreţinere a căilor publice, curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ. 

     Pieţe Prest S.A. a obţinut licenţă de operare eliberată de A.N.R.S.C Bucureşti pentru serviciul de curăţire a străzilor, drumurilor şi aleilor pe o durată de cinci ani.
     Lucrările de curăţenie stradală presupun:
 • măturarea manuală (personal contractual) şi mecanică (utilaje specifice – autospeciale, automăturătoare) ;
 • spălat mecanic cu autostropitoare si coşurile de gunoi ;
 • spălat manual cai publice si  banci stradale ;
 • dezinfectat coşuri de gunoi ;
 • stropit căi publice ;
 • încărcat manual si mecanic deşeuri si zăpadă ;
 • întreţinere curăţenie, curăţat afişe, inscripţii si rigole ;
 • transport deşeuri cu auto ;
 • împrăştiat antiderapant (pentru combaterea poleiului) ;
 • deszăpezire cu lama şi sărăriţă ;
 • curăţat zăpada afânată cu grosimea între : 1 cm – 30 cm sau / si peste 30 cm ;
 • curăţat zăpadă bătătorită cu grosimea între 1 cm – 30 cm sau / si peste 30 cm.


     Desfăşurarea tuturor categoriilor de activităţi se va face pe baza autorizaţiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igenico- sanitare, de protecţie a muncii şi păstrarea calităţii mediului înconjurător.