Amenajarea zonelor verzi

IMG_3640

Amenajarea zonelor verzi

Spaţiile verzi pe care le găsim în jurul nostru în municipiul Rm. Vâlcea au un rol de o importanţă vitală în ameliorarea mediului înconjurător. Vegetaţia, componentă vie a naturii, reglează ciclul oxigenului şi al bioxidului de carbon îmbogăţind admosfera cu oxigen.

Amenajarea, întreţinerea şi înfrumuseţarea zonelor verzi, a parcurilor, grădinilor publice şi a locurilor de joacă pentru copii intră în responsabilitatea Pieţe Prest SA prin Hotărârea Consiliului Local nr.244/2010, privind delegarea gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local.

Pieţe Prest S.A. oferă seriozitate, promptitudine, preţuri accesibile într-un pachet complet de lucrări pentru:
amenajare, întreţinere şi recondiţionare grădini, parcuri şi spaţii verzi; plantări material dendrologic: arbuşti, flori anuale, perene, pomi fructiferi, trandafiri, gard viu; toaletare, tăieri de reducere a materialului dendrologic situat în domeniul public şi privat; activităţi de întreţinere peisagistică.

Departamentul Sere şi Spatii Verzi situat pe Splaiul Independentei, nr. 13A se ocupă de amenajarea şi întreţinerea parcurilor şi grădinilor publice, zonelor de agreement, scuarurilor dintre ansamblurile de clădiri, precum şi spaţiilor aferente altor imobile care aparţin instituţiilor şi agenţilor economici.

Realizarea şi exploatarea spaţiilor verzi se va face urmărindu-se următoarele etape:
- etapa de proiectare, impusă prin documentaţiile de urbanism realizate de către Primăria Municipiului Rm. Vâlcea, în care se realizează studiul spaţiilor verzi se stabilesc soluţiile de detaliu necesare executării acestor spaţii ;
- etapa de realizare a spaţiilor verzi se face de către Pieţe Prest SA după ce Primăria Municipiului Rm. Vâlcea i-a delegat acest serviciu în regie proprie sau prin intermediul unor agenţi economici. Încredinţarea realizării spaţiilor verzi către agenţii economici de stat sau private se va face în urma procedurii de licitaţie;
- etapa de exploatare a spaţiilor verzi, care se va face prin lucrări de întreţinere, reparaţii, restaurări, modernizări şi paza spaţiilor verzi ;
- etapa de producţie se realizează prin bazele de producere a materialului dendrologic şi floricol.
Spaţiile verzi crează un cadru esenţial pentru odihnă şi destindere.

Pieţe Prest S.A. asigura amenajări de spații verzi, amenajări de grădini ci și consultanță pentru amenajarea de grădini și spații verzi în Rm. Valcea și în alte localități din Valcea. Apelați cu încredere la inginerii noștri peisagiști pentru amenajarea grădinii.