Arhive: Projects

Material săditor produs în sere

Material săditor produs în sere Amenajarea, întreţinerea şi înfrumuseţarea zonelor verzi, a parcurilor, grădinilor publice şi a locurilor de joacă pentru copii, precum şi furnizarea resurselor principale utilizate în vederea amenajării spaţiilor verzi cu arbuşti şi flori, intră în responsabilitatea SC Pieţe Prest SA prin Hotărârea Consiliului Local nr.244/2010, privind

Amenajarea zonelor verzi

Amenajarea zonelor verzi Spaţiile verzi pe care le găsim în jurul nostru în municipiul Rm. Vâlcea au un rol de o importanţă vitală în ameliorarea mediului înconjurător. Vegetaţia, componentă vie a naturii, reglează ciclul oxigenului şi al bioxidului de carbon îmbogăţind admosfera cu oxigen. Amenajarea, întreţinerea şi înfrumuseţarea zonelor verzi,

Administrare cimitire

Serviciul de Administrarea Cimitirelor Serviciul de administrare a cimitirelor a fost preluat de către S.C. Piete Prest S.A. conform H.C.L. nr. 217/18.09.2020 Organizarea și funcționarea Cimitirelor care fac parte din domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea sunt: 1. Cimitirul Sf.Ioan; 2. Cimitirul Cetățuia. Administrarea cimitirelor se face de către Piețe

Măturat stradal și deszăpezire / Inchirieri utilaje

Curaţenie stradală Măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice Consiliul Local al Municipiului Rm. Vâlcea prin Hotărârea Consiliului Local nr. 47 din data de 28.02.2011, a aprobat delegarea directă, prin concesiune, către Pieţe Prest SA a activităţilor privind delegarea gestiunii serviciilor de măturat, spălat, stropit şi întreţinere a căilor publice,

Dezinfecție, dezinsecție și deratizare

Dezinfecție, dezinsecție și deratizare PIEȚE PREST S.A. oferă servicii profesionale de înalta calitate in domeniul DDD ( Deratizare – Dezinsecție - Dezinfecție). Obiectul principal de activitate al firmei este execuția lucrărilor de DDD – Deratizare, Dezinsecție si Dezinfecție. Pe timpul pandemiei societatea noastră la solicitarea primăriei, a efectuat servicii dezinfecție

Administrare piețe, târguri și oboare

Administrare piețe, târguri și oboare Pieţe Prest SA are ca obiect principal de activitate administrarea şi exploatarea pieţelor agroalimentare şi târgurilor din municipiul Rm. Vâlcea, conform Hotărârii Consiliului Local nr.244/2010, nr. 244 privind delegarea gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local. Pieţe Prest